ΕΡΓΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

dimosia erga

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της η εταιρεία έχει εκτελέσει πληθώρα δημοσίων έργων οδοποιίας, αποχετευτικών, υδραυλικών κ.ά.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Έργο της «Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Θέρμης

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της η εταιρεία έχει εκτελέσει πληθώρα ιδιωτικών έργων ασφαλτόστρωσης.