ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Έργο της «Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Θέρμης
Έργο της «Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Θέρμης
Έργο ασφαλτόστρωσης περιβάλλοντος χώρου στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις της εταιρείας «ΤΙΚΤΑΣ Α.Β.Ε.» στην περιοχή της Ευκαρπίας – Θεσσαλονίκη
Έργο ασφαλτόστρωσης περιβάλλοντος χώρου στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις της εταιρείας «ΤΙΚΤΑΣ Α.Β.Ε.» στην περιοχή της Ευκαρπίας – Θεσσαλονίκη
Έργο ασφαλτόστρωσης περιβάλλοντος χώρου βενζινάδικου της εταιρείας «JETOIL Α.Ε.» στην περιοχή Μεσημεριού Θεσσαλονίκης.
Έργο ασφαλτόστρωσης περιβάλλοντος χώρου βενζινάδικου της εταιρείας «JETOIL Α.Ε.» στην περιοχή Μεσημεριού Θεσσαλονίκης.
Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού στο Δ.Δ. Ν. Ρυσίου». Φορέας: Δήμος Θέρμης – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος.
Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού στο Δ.Δ. Ν. Ρυσίου». Φορέας: Δήμος Θέρμης – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος.
Διαμόρφωση – ασφαλτόστρωση εγκαταστάσεων της διεύθυνσης μεταφορών συγκοινωνιών τμήμα ελέγχου οχημάτων ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Διαμόρφωση – ασφαλτόστρωση εγκαταστάσεων της διεύθυνσης μεταφορών συγκοινωνιών τμήμα ελέγχου οχημάτων ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών της επαρχιακής οδού Ωραιοκάστρου – Θεσσαλονίκης .έργο αρμοδιότητας της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.
Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών της επαρχιακής οδού Ωραιοκάστρου – Θεσσαλονίκης .έργο αρμοδιότητας της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.
Διαμόρφωσηκόμβουεισόδου εξόδουΝ.ΚαλλικράτειαςκαιασφαλτόστρωσητηςευρύτερηςπεριοχήςτηςδυτικήςΧαλκιδικής.φορέαςέργου:διεύθυνσητεχνικώνυπηρεσιώννομαρχιακήςαυτοδιοίκησηςΧαλκιδικής.
Διαμόρφωση κόμβου εισόδου - εξόδου Ν.Καλλικράτειας και ασφαλτόστρωση της ευρύτερης περιοχής της δυτικής Χαλκιδικής. φορέας έργου : διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής.