ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία ΔΡΟΜΩΝ Α.Κ.Τ.Ε.

Στη Θεσσαλονίκη ασχολείται κατά κύριο λόγο με τα ασφαλτικά έργα και αποτελεί μια εργοληπτική-κατασκευαστική εταιρεία με πλούσια εμπειρία στο χώρο, που «μετράει» από το 1968. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ιδρύθηκε στη σημερινή της μορφή το 2007 από τους κ. Κουμιώτη Γεώργιο και Κουμιώτη Μόσχο, έμπειρους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων.

Σήμερα, η ΔΡΟΜΩΝ Α.Κ.Τ.Ε. είναι πλέον μία καταξιωμένη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων καθώς και της παραγωγής – εμπορίας ασφαλτομίγματος. Με εξειδίκευση κυρίως στα έργα Οδοποιίας, Υδραυλικά, Λιμενικά, Οικοδομικά, Βιομηχανικά / Ενεργειακά και στελέχωση από ικανούς μηχανικούς, εργοδηγούς, χειριστές και εργατοτεχνίτες, η εταιρεία αναλαμβάνει την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων κάθε είδους με απόλυτη επιτυχία..

header
header

Χάρη στην έντονη και ουσιαστική παρουσία της στο χώρο, στην άριστη γνώση του αντικειμένου, καθώς και στη συνεχή διεύρυνση των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη και φιλοδοξεί σύντομα να καταταχθεί ανάμεσα στις μεγαλύτερες και πλέον καταξιωμένες εταιρείες του χώρου.

Στόχοι

Στόχος της εταιρείας είναι:

Να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της..

Να καλύπτει τις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών της παρέχοντας ποιοτικά προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές, επιτυγχάνοντας τους επιθυμητούς χρόνους παράδοσης και διατηρώντας της αξιοπιστία της.

Να εξασφαλίσει μία επιτυχή πορεία στην ελληνική αγορά, αυξάνοντας το μερίδιο που της αντιστοιχεί τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στα Βαλκάνια.

Να ανασκοπεί και να βελτιώνει συνεχώς τις προσφερόμενες υπηρεσίες της και να επιλέγει υψηλής ποιότητας προϊόντα, ώστε να καλύπτει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις ανάγκες των πελατών της.

Να εφαρμόζει πιστά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.

Να αναπτύξει την ήδη καταξιωμένη και επιτυχημένη πορεία της με βάση διεθνή πρότυπα, ανταγωνιζόμενη επάξια τις μεγάλες οικονομικές μονάδες του κλάδου, με τοποθέτηση σε έργα και υποδομές τα οποία θα έχουν μακρόπνοη διάρκεια ζωής, με αποτέλεσμα να διατηρείται η σταθερότητα.