ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων καθώς και της παραγωγής και εμπορίας ασφαλτομίγματος.

ΔιαμόρφωσηΚόμβουΕισόδου ΕξόδουΝ.Κααλλικράτειας
Δημόσια Έργα

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας, από την έναρξή της μέχρι σήμερα, έχει υλοποιήσει πληθώρα έργων (οδοποιίας, αποχετευτικών, υδραυλικών κ.ά.) ως ανάδοχος ή ως υπεργολάβος, καταλαμβάνοντας συνεχώς μεγαλύτερο μερίδιο στη συνολική εκτέλεση έργων στο Νομό Θεσσαλονίκης και στους όμορους Νομούς.

Έργο της «Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Θέρμης
Ιδιωτικά Έργα

H εταιρεία αναλαμβάνει την κατασκευή ιδιωτικών έργων σχετικά με την διαμόρφωση περιβαλλόντων χώρων (οδοστρωσία – ασφαλτικά), δεδομένου ότι διαθέτει την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό για ένα άρτιο αποτέλεσμα.

dimosia erga
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Έργων

Με την εμπειρία που έχει αποκτήσει η εταιρεία στην διαχείριση κατασκευών και με το άρτια καταρτισμένο προσωπικό που διαθέτει, είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης έργων με εγγύηση και με λεπτομερείς εκθέσεις προόδου κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου:

Αναγνώριση των αναγκών του πελάτη

Συντονισμός της ομάδας σχεδιασμού – μελετών

Εκπόνηση χρονοδιαγράμματος

Προετοιμασία τευχών προσφορών

Συντονισμός εργασιών μεταξύ του κατασκευαστικού τμήματος του έργου και της ομάδας σχεδιασμού – μελετών

Καθημερινή επίβλεψη του έργου και ταυτόχρονη επίλυση εργοταξιακών προβλημάτων και αναγκών του έργου (προμήθειες υλικών, κ.α.)

Τακτική υποβολή εκθέσεων προόδου κατασκευής / τήρηση χρονοδιαγράμματος

Παραγωγή & Εμπορία Ασφαλτομίγματος

Η εταιρεία το 2015 επένδυσε σε μια νέα, υπερσύγχρονη, μεγάλης δυναμικότητας και φιλικής προς το περιβάλλον μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος. Στη μονάδα παράγονται όλες οι κατηγορίες ασφαλτομίγματος, καθώς επίσης ανακυκλωμένα και τροποποιημένα ασφαλτομίγματα.